Thay Đổi Mùa Giải

Quy Tắc Thiết Lập

 • Mùa giải mới sẽ thiết lập lại bản đồ lớn, có thể chọn lại nơi bắt đầu và mở ra thời kỳ chinh chiến mới. Để đảm bảo công bằng, số liệu sẽ được xử lý như sau (Lấy số liệu khi gộp server làm chuẩn).
Loại Hạng Mục Save Reset Note
Thông tin cá nhân Danh vọng    
Giới hạn số lãnh địa    
Tài nguyên (Gỗ, sắt, đá, lúa)    
Chính lệnh    
Xu    
EXP binh chủng    
Ngọc    
Thẻ tướng Thẻ tướng   Save toàn bộ thẻ tướng
Level tướng và EXP   Thiếp lập lại lv5
Binh lực võ tướng    
Thuộc tính tướng ( tấn công, phòng ngự, mưu lược, tốc độ, công thành)    
Chia điểm tướng (Điểm còn, đã chia)   Bảo lưu điểm từ tiến cấp
Số lần tiến cấp    
Trạng thái thức tỉnh   Tướng đã thức tỉnh sẽ được giữ lại trạng thái thức tỉnh
Cấp và EXP chiến pháp tướng tự có    
Chiến pháp tướng đã học   Sẽ hồi phục số lần học chiến pháp tương ứng
Cấp và EXP chiến pháp tướng học    
Trạng thái mở khóa loại lính   Tướng đã mở khóa binh chủng sẽ được giữ lại trạng thái mở khóa
Tướng đã đổi loại lính   Hồi phục loại lính ban đầu
Trạng thái bảo hộ tướng    
Chiến pháp Đã nghiên cứu    
Đã tách    
Tiến độ nghiên cứu Chiến Pháp    
Trạng thái học Chiến Pháp    
EXP chiến pháp    
Bản đồ lớn Cấp kiến trúc thành chính    
Thành phụ    
Cứ điểm    
Lãnh địa    
nội thành quy thuộc    
Thành, Quận Thành quy thuộc    
Quân doanh Ngoại thành &Cứ điểm quy thuộc    
Bến Tàu quy thuộc    
Đồng minh Đồng minh   Đồng minh xử lý giải tán
Khác Mail   Hãy chú ý nhận thư thưởng
Chiến báo    
Điểm thế lực và hạng cá nhân    
Điểm thế lực và hạng đồng minh    
Tiến độ nhiệm vụ    
Lượt trưng thu thuế    
Tiến độ Thế Cuộc Server   Hãy chú ý nhận Thưởng Thế Cuộc
Nhật ký và tiến độ Diễn Võ    
Chiêu mộ Đã mở Túi Thẻ    
Lượt miễn phí Túi Thẻ    
Miễn phí Túi Thẻ còn    
Lượt Túi Thẻ chắc chắn 4 sao còn    
Lượt chiêu mộ Túi Thẻ còn    

Đổi Mùa Giải

 • Sau khi đổi mùa giải, các nội dung sau sẽ thay đổi:
Tính Năng Thay đổi
Thủ Quân Cập nhật đội hình Quân Thủ đất
Cập nhật đội hình quân thủ thành (Nội thành)
Cập nhật đội tình quân thủ sơn trại
Cập nhật đội hình diễn võ
Thành Chính Cost mặc định là 6.0
Đồng Minh Điều chỉnh EXP tăng cấp đồng minh
Thế Cuộc Điều chỉnh 1 phần nội dung
 • Tính năng mới:
  • Thêm "Tính năng kỹ thuật".
  • Thế Cuộc Nổi dậy thành công hoặc kết thúc mở tính năng kỹ thuật cá nhân và kỹ thuật quốc gia.
  • Kỹ thuật có thể cường hóa một số kiến trúc trong thành, xây càng nhiều kiến trúc bản đồ, dùng càng nhiều chỉ lệnh đội quân mới.

Bắt Đầu Mùa Giải Mới

Nhân Vật Mới
 • Trong ngày đổi mùa giải, server sẽ được bảo trì, bảo trì xong được chọn lại server cũ, có thể chọn lại nơi bắt đầu và kế thừa số liệu nhân vật cũ. Tên thế lực trước khi đổi mùa giải.
Nhận Thưởng
 • Thưởng mùa giải được gửi qua thư cho tài khoản tạo nhân vật, sau khi tạo nhân vật hãy vào thư hệ thống nhận. Chú y: Thư thưởng mùa giải chỉ có hiệu lực trong14 ngày.
Tạo Đồng Minh
 • Minh Chủ mùa giải trước được ưu tiên lập đồng minh theo tên cũ trong vòng 3 ngày sau khi đổi mùa giải, sau 3 ngày sẽ hết quyền ưu tiên.
Thế Cuộc
 • “Cát Cứ III” trở thành “Nổi Dậy”, kéo dài 5 ngày, khi kết thúc tất cả thành viên trong đồng minh đã lập quốc nhận 300 Ngọc.
 • “Chư Hầu” trở thành “Thất Quốc Tranh Phong” kéo dài 8 ngày, khi kết thúc thành viên của 7 quốc gia/đồng minh có xếp hạng điểm thế lực cao nhất nhận phần thưởng Ngọc.
  • Hạng 1: 1.200 Ngọc.
  • Hạng 2: 900 Ngọc.
  • Hạng 3: 800 Ngọc.
  • Hạng 4~7: 500 Ngọc.
  • Sau khi hoàn thành hoặc kết thúc nội dung mở đồng nhất với "Chư Hầu".
Hạn Chế Vào và Lập TK mới
 • Trước khi gộp server 14 ngày, sau gộp 4 ngày, ngưng việc người chơi mới tạo role.
 • Ngày thứ 5 sau gộp server mở người chơi mới tạo role.
 • Khi người chơi mới tạo role đạt 2.000 ở server sau khi gộp server hạn chế, sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở "Server đã đầy, không thể tạo role".
PR code