Season 2 - Đông Phong Tái Khởi

Quy Tắc Gộp Server

Mùa giải thứ 2 của ROW với nhiều thử thách mới sắp bắt đầu. Theo đó để tạo nên một mùa giải mới sôi nổi và hào hứng hơn cho quý chúa công, ROW sẽ tiến hành gộp server và chuyển đổi mùa giải vào ngày 20/05/2021. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian thông báo mùa giải: 11:00 Ngày 20/05/2021.

Thời gian tổng kết mùa giải: 23:00 Ngày 01/06/2021.

Thời gian thông báo phương án gộp: 11:00 Ngày 20/05/2021.

Thời gian bảo trì gộp: 09:00 - 10:00 Ngày 03/06/2021.

Thời gian mở server: 10:00 Ngày 03/06/2021.

Server tham gia gộp: Asia 30,Asia 31 => S2015.

Lưu ý: Trong thời gian thực hiện, ROW sẽ tiến hành bảo trì những máy chủ tham gia gộp server. Chúa công sẽ không thể đăng nhập được vào các máy chủ trên trong khoảng thời gian này.

1. Thời Gian Gộp Server

Thời gian đếm ngược tổng kết và gộp server: Tham khảo ingame tại giao diện Hướng dẫn mùa giải trong Thế Cuộc.

2. Quy Tắc Gộp

Cách Đăng Nhập và Nạp Ngọc:

Sau khi gộp và chuyển mùa giải, tài khoản chúa công không đổi, cách thức đăng nhập và nạp ngọc cũng không đổi, chúa công vẫn có thể thông qua cổng đăng nhập server cũ như trước để đăng nhập, sau khi đăng nhập tự động chuyển đến server gộp.

Tên Thế lực và Đồng minh
 • Tên Thế lực:
  • Tên Thế lực trước khi chuyển mùa giải sẽ được giữ lại.
  • Trường hợp trùng tên thì Thế lực tạo trước sẽ được ưu tiên giữ lại tên cũ.
 • Tên Đồng minh:
  • Minh chủ mùa giải trước sẽ được ưu tiên lập đồng minh theo tên cũ trong vòng 3 ngày sau khi chuyển mùa giải.
  • Trường hợp trùng tên thì Minh chủ của các đồng minh được thành lập sớm hơn trong mùa trước sẽ nhận được ưu tiên.
Các Số Liệu Khác
 • Chúa Công có thể tham khảo chi tiết các thay đổi của Thế lực sau khi chuyển mùa giải tại đây.

3. Phần Thưởng Tổng Kết Mùa Giải

Sau khi tổng kết mùa giải, dựa vào thành tích của đồng minh, chúa công sẽ nhận được thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng Chúa Công có thể tham khảo dưới đây:

4. Sự kiện mùa giải mới

Các sự kiện dành cho các máy chủ sau khi chuyển sang mùa 2, Chúa Công có thể tham khảo tại đây.

PR code