Cập Nhật Tính Năng Mới

Cập Nhật Tính Năng Mới

1. Diễn Võ Siêu 2
 • Sau khi hoàn thành thế cuộc "Cát Cứ 2" sẽ mở tính năng "Diễn Võ Siêu 2" với độ khó cao, giúp quý Chúa Công có thêm trải nghiệm hấp dẫn hơn trong công cuộc thống nhất thiên hạ.

2. Thiết Lập Quan Hệ Đồng Minh
 • Minh chủ, Minh phó có thể thiết lập 3 loại quan hệ: Hảo Hữu, Đối Địch hoặc không có quan hệ cho những đồng minh khác.
 • Một đồng minh tối đa có thể thiết lập 5 đồng minh Hảo Hữu, 5 đồng minh Đối Địch.
 • Thiết lập quan hệ Hảo Hữu và Đối Địch sẽ không bị ảnh hưởng gì, chỉ là sử dụng những khung đất có màu sắc khác nhau để tiến hành phân chia.
 • Đất do thành viên đồng minh ở trạng thái "Không thất thủ" chiếm lĩnh hoặc mảnh đất do đồng minh chiếm lĩnh mà có quan hệ Hảo Hữu sẽ biểu thị bằng “Khung viền xanh lam đỏ” (Có thể thông qua những phương pháp khác để làm nổi bật khung viền như: Thêm viền hoa văn, cụ thể thì phải xem hiệu quả như thế nào, nhưng vẫn phải giữ lại màu theo hệ màu đỏ).
 • Tên gọi Cứ điểm, Thành chính và Thành phụ của thành viên đồng minh ở trạng thái "Không thất thủ" mà có quan hệ Hảo Hữu sẽ được hiển thị bằng màu Xanh Lam.
 • Đất do thành viên đồng minh ở trạng thái "Không thất thủ" chiếm lĩnh hoặc mảnh đất do đồng minh chiếm lĩnh mà có quan hệ Địch được biểu thị bằng “Màu đỏ đậm” (Có thể thông qua những phương pháp khác để làm nổi bật khung viền, như thêm viền hoa văn, cụ thể thì phải xem hiệu quả như thế nào, nhưng vẫn phải giữ lại màu theo hệ màu đỏ)


Quan hệ đồng minh Hảo Hữu


Quan hệ đồng minh Đối Địch


Không thiết lập quan hệ đồng minh

3. Chiếm Quận Thành
 • Khi chiếm lĩnh quận thành, sẽ cộng thêm điểm thế lực cho đồng mình.


Chiếm quận thành sẽ cộng thêm điểm thế lực đồng minh

4. Hiển Thị Đánh Dấu Season


Thêm dấu Season ở góc phải dưới của Thẻ tướng Season

5. Chiếm Thành


Thêm số lương thành đã chiếm trong giao diện Đồng Minh

6. Chiêu Mộ


Trong "Chiêu mộ nhiều" sẽ ghi lại lựa chọn lần trước của người chơi

7. Sắp Xếp Thẻ Tướng


Người chơi có thể lựa chọn thứ tự sắp xếp trong giao diện võ tướng

8. Học Chiến Pháp


Võ tướng phải về thành mới có thể học hoặc gỡ chiến pháp

9. Giao Diện Đồ Họa


Giao diện cũ


Giao diện mới

10. Chia Sẻ Chiến Báo
 • Quý Chúa Công có thể dễ dàng chia sẻ chiến báo của những trận đánh trong phiên bản lần này chỉ cần thông qua 1 thao tác đơn giản.


Thêm tính năng chia sẻ chiến báo

11. Hình Tướng
 • Có thể mở Hình Tướng trong giao diện Võ Tướng. Trong Hình Tướng, có thể xem lịch sử các Thẻ tướng đã và chưa nhận của người chơi.

12. Nhận EXP Tướng Từ Đánh PVP
 • Giờ đây không chỉ cần đi farm mỏ hay luyện tướng,… mới có thể tăng level cho tướng. Quý Chúa Công thường xuyên chinh chiến, chiếm lĩnh đất của người chơi khác cũng sẽ nhận được EXP để tăng cấp tướng của mình.

13.Tính Năng Lính Dự Bị Quân Đoàn
 • Chiêu binh Quân đoàn: Sau khi đội quân đến Thành tập hợp, và sau khi Thành xây xong Thái Thủ Phủ, người chơi của Thái Thủ và đội quân này sẽ có thể tiến hành chiêu binh cho đội quân.
 • Chiêu binh lính dự bị: Khi người chơi phái đội quân tập hợp, có thể chọn số lượng lính dự bị mà đội quân mang theo, đồng thời mang theo số lượng tài nguyên và Xu tương ứng (Căn cứ theo 2 Xu/lính dự bị để tính).
 • Số lính dự bị có thể mang theo của đội quân không được nhiều hơn tổng số lính của đội quân, mỗi lính dự bị có thể mang theo 50 gỗ, 50 sắt, 50 lúa cùng 1 lúc.
 • Khi đội quân tập hợp ở trong Thành, có thể tiến hành chiêu binh và chọn chiêu binh ngay lập tức, số lượng đội quân có thể chiêu binh ngay được quyết định bởi số lính dự bị mà đội quân mang theo.
 • Sau khi chiêu binh ngay có thể nhận lính ngay lập tức, đồng thời sẽ khấu trừ số tài nguyên đã tiêu hao khi chiêu binh trong phần tài nguyên mà đội quân mang theo.
 • Khi đội quân quay về Thành của nó, hệ thống sẽ hoàn trả lại phần tài nguyên và Xu mà đội mang theo, tuy nhiên không thể vượt quá hạn mức tối đa của Kho; lính dự bị còn lại cũng sẽ được hoàn trả.
 • Số lính dự bị mà Thành sở hữu và số lính dự bị được mang về khi đội quân đến Thành tập hợp đều có mức giới hạn tối đa, lính dự bị trong Thành sẽ tăng trưởng theo thời gian, nhưng lính dự bị mà đội quân mang về sẽ không được vượt quá mức giới hạn tối đa.
 • “Chiêu binh ngay” ở trong Thành chỉ có thể sử dụng 1 phần lính dự bị ở trong Thành.
 • Người chơi của Thái Thủ và đội quân đều có thể sử dụng lính dự bị để chiêu binh.
14. Tính Năng Quân Di Cư (Season 2 - 3)
 • Giới thiệu:

Có thể chọn Châu hiện tại hoặc Châu xung quanh xây doanh địa Quân Di Cư, nhưng không thể vào tài nguyên Châu bên cạnh.

 • Trở thành Quân Di Cư sẽ phá bỏ tất cả thành phụ và cứ điểm, hủy tất cả lãnh địa, kiến trúc đang xây và khoa kỹ đang nghiên cứu sẽ bị hủy bỏ, quân thành chính sẽ tự trở về thành chính, quân thành phụ sẽ tự giải tán.
 • Trở thành Quân Di Cư sẽ giữ lại 80% Tài Nguyên, nhưng không được vượt quá giới hạn Kho Doanh Địa.
 • Trở thành Quân Di Cư cần Đô Phủ lv6.
 • Trong 2 ngày tiếp theo không thể tiếp tục trở thành Quân Di Cư.
 • Giới hạn Danh Vọng và tốc độ tăng danh vọng bình thường nhưng lãnh địa bị giới hạn 30.
 • Quân Di Cư hủy đất chỉ cần 10 phút.
 • Lãnh địa:
  • Giới hạn danh vọng và tốc độ tăng danh vọng giống với bình thường, nhưng lãnh địa bị giới hạn 30. Quân di cư hủy đất chỉ cần 10 phút.
 • Doanh địa:
  • Quân Di Cư sẽ xây 1 doanh địa tại vị trí ngẫu nhiên trong Châu đã chọn, thay cho thành chính ban đầu.
  • Doanh Địa sẽ giữ lại cấp kiến trúc thành chính và cấp kỹ thuật, nhưng không thể xây và tăng cấp kiến trúc, đồng thời cũng không thể nghiên cưu kỹ thuật.
  • Doanh địa Quân Di Cư sẽ không xuất hiện trên bản đồ lớn, trừ khi lọt vào tầm nhìn hoặc trong quận thành đang bị quốc gia khác khống chế.
  • Doanh Địa bị tấn công và độ bền giảm về 0 sẽ trở thành Quân di cư tiếp, Đô Phủ sẽ bị giảm 1 cấp.


Doanh Địa sau khi trở thành Quân Di Cư

 • Tài Nguyên:
  • Quân Di Cư có thể chiếm lãnh đại người chơi khác, phá bỏ kiến trúc, đánh thành phụ và thành chính để đoạt tài nguyên, nhưng đất chiếm được sẽ không có tài nguyên.
  • Quân Di Cư đoạt tài nguyên có thể vượt qua giới hạn kho.
 • Lãnh Địa:
  • Giới hạn danh vọng và tốc độ tăng danh vọng bình thường nhưng lãnh địa bị giới hạn 30.
  • Quân Di Cư hủy đất chỉ cần 10p.
 • Rời Quân Di Cư:
  • Quân Di cư tại vị trí bất kỳ chiếm 3x3, dùng lập thế lực xây thành chính mới sẽ trở lại bình thường.
  • Thành chính mới sẽ lưu giữ cấp kiến trúc doanh địa ban đầu, doanh địa ban đầu sẽ biến mất.
  • Sau khi xây thành chính, trong 1 ngày sẽ rơi vào trạng thái Suy Yếu, nếu bị tấn công và độ bền thành giảm về 0 thì sẽ lại trở thành Quân Di Cư, Đô Phủ giảm 1 cấp.
 • Hướng dẫn:
  • Giới hạn [Chỉ Huy] đội Quân Di Cư không vượt 9.5.
  • Quanh Doanh Địa Quân Di Cư không xuất hiện sơn tặc.
  • Quân Di Cư cùng Châu có thể phát tụ nghĩa, sau khi tụ nghĩa có thể cùng chia sẻ tầm nhìn và liên kết doanh địa.
  • Chợ Quân Di Cư không tạo mới Túi Tài Nguyên.


Quân Di Cư có thể tụ nghĩa

PR code