22/03 - Cập Nhật Phiên Bản Mới

Quý Chúa công thân mến,

BĐH ROW - Tam Quốc Truyền Kỳ xin được gửi đến chư vị Chúa công bản Cập nhật và Ưu hóa tính năng vào ngày 22-03. Chư vị Chúa công hãy cùng Bổn Trang điểm qua để nắm được những thay đổi trong bản cập nhật này với nội dung chi tiết như sau:

Thời Gian

 • Thời gian dự kiến: Vào lúc 14h00 - 17h00 ngày 22/03/2018.
 • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ ROW - Tam Quốc Truyền Kỳ.
 • Lưu ý: Trong thời gian cập nhật, Chúa công không nên đăng nhập vào game.

Nội Dung

1. Chỉnh Sửa Chiến Pháp
 • Tăng tỷ lệ tấn công của chiến pháp [Ám Độ] - Đặng Ngải/Ngụy 5 Sao từ 30% lên 40%, khi full cấp - tỷ lệ sát thương giảm từ 200% xuống 150%.
 • Tăng cự ly hiệu quả của chiến pháp [Bế Nguyệt]Điêu Thuyền/Hán 5 Sao từ 3 lên 4.
 • Cự ly hiệu quả của chiến pháp [Xa Huyền] tăng từ 2 lên 3.
 • Khi tấn công, chiến pháp [Di Hoa] tăng thêm 50 điểm phòng thủ (khi full cấp) và duy trì trong 2 lượt.
 • Chiến pháp [Bạch Nhẫn] điều chỉnh thành Bộ Binh và Kỵ Binh đều có thể sử dụng.
 • Tăng "Xóa hiệu quả bất lợi toàn quân" của chiến pháp [Quân Đột Kích].
 • Tăng hiệu quả tổ hợp của chiến pháp [Thiên Dĩ Tử]: Tăng tỷ lệ tấn công của chiến pháp [Đương Lập] - Trương Giác/Hùng 5 Sao.
 • Tăng tỷ lệ tấn công của chiến pháp [Lập Mưu] từ 75% lên 100% (hiệu quả khi full cấp).
 • Tăng hiệu quả "giảm sát thương full cấp" của chiến pháp [Vô Thường] từ 40% lên 50%.
 • Điều chỉnh [Hăng Hái] thành chiến pháp bị động, hiệu quả full cấp: Mỗi lượt có tỷ lệ 30% đạt được "bản thân +60% sát thương tấn công và mưu công", duy trì trong 1 lượt.
 • Mục tiêu của [Chỉnh Đốn][Tinh Nhuệ] điều chỉnh thành 2 mục tiêu đồng đội.
 • Hiệu quả "tăng sát thương" của chiến pháp chủ động, truy kích [Phạm Vi] điều chỉnh thành "chịu ảnh hưởng phòng thủ".
 • [Hỏa Lược] của tướng Cam Ninh/Ngô 5 Sao điều chỉnh thành chiến pháp bị động, ưu tiên hành động, tỷ lệ tấn công của chiến pháp chủ động tăng 20% (trừ Điển Tàng Chiến Pháp), khi tấn công có tỷ lệ 30% đạt được "bản thân +50% sát thương" (hiệu quả full cấp).
 • Cự ly tấn công của tướng Mộc Lộc Vương/Hùng 5 Sao tăng lên 3, tài nguyên Chinh Binh, Tượng Binh giảm.
 • Chiến pháp [Từ Lâm] của tướng Khương Duy/Thục 5 Sao điều chỉnh: Khi full cấp, tấn công, phòng thủ, tốc độ, mưu lược toàn quân ta tăng 29.2 (theo mưu lược), duy trì 2 lượt, đồng thời khiến đồng đội có tỷ lệ 50% rơi vào trạng thái Lẩn Tránh trong 3 lượt kế tiếp, miễn dịch sát thương lần này.
 • Điều chỉnh chiến pháp [Vô Thường]: Khi full cấp, mỗi lượt ngẫu nhiên được 1 trong những hiệu quả sau: Tự thân hồi binh lực (tỷ lệ hồi 250%); tấn công, phòng thủ, mưu lược bản thân +60, duy trì 1 lượt; tất cả sát thương giảm 30%, duy trì 1 lượt.
 • Hiệu quả [Hồ Già Li Sầu] của tướng Thái Văn Cơ - 5 Sao được điều chỉnh thành: Hồi lính cho nhóm đồng đội (hồi 157% khi max cấp, chịu ảnh hưởng thuộc tính mưu lược), đồng thời khiến họ bước vào trạng thái Chỉnh Đốn, hồi thêm lính trước khi hành động (tỷ lệ hồi 206% khi max cấp, chịu ảnh hưởng thuộc tính mưu lược), duy trì 1 lượt.
 • Điều chỉnh chiến pháp [Phá Hoàng] của tướng Tư Mã Ý/ Ngụy - 5 Sao thành: Phát động tấn công mưu công đối với 1 đơn vị địch (Xác suất sát thương 155% - theo mưu lược), đồng thời mỗi lần bị sát thương, đối phương sẽ bị sát thương mưu công thêm 1 lần nữa (xác suất sát thương 130% - theo mưu lược), tối đa sát thương thêm 3 lần, trong 3 lượt, khoảng cách có hiệu lực 5.
2. Ưu Hóa Tính Năng
 • Ưu hóa hiển thị bản đồ thế giới và hiển thị tên đánh dấu đồng minh.
 • Cập nhật tính năng chia sẻ đội quân:
  • Trong giao diện đội quân có thể lựa chọn gửi thông tin đội quân lênh kênh chat đồng minh hoặc kênh chat nhóm.
 • Tính năng mới:
  • Thêm tính năng tự động trung chuyển: Khi cự ly điều động lớn hơn cự ly hành quân tối đa và trung chuyển có thể thỏa mãn được, Chúa công có thể chọn phương án trung chuyển, khiến đội quân tự động trung chuyển điều đến cứ điểm mục tiêu.

Bản cập nhật mới sẽ đem lại cho chư vị Chúa công nhiều sự lựa chọn trong việc xây dựng đội hình ưng ý và phù hợp trong việc đa dạng chiến thuật.

Chúc quý Chúa công có thật nhiều giây phút trải nghiệm thú vị cùng ROW - Tam Quốc Truyền Kỳ.

Bổn Trang kính báo,

PR code